Regionalni Samit guvernera, bankara i privrednika

08.11.2013. 9:00 Hotel Hyatt, Beograd