O nama

Misija

Business Info Group je u potpunosti posvećen stvaranju kvalitetnih poslovnih sadržaja i informisanju javnosti radi unapredjenja komunikacije i povezivanja svih subjekata u poslovnom svetu, kako u zemlji tako i van njenih granica.

Vizija

Business Info Group teži da postane vodeća regionalna kompanija sa projektima koji će doprinositi razvoju komunikacije, edukacije i poslovanja svih zainteresovanih subjekata u društvenom životu regiona. Business Info Group je medijska kuća koja u svom delokrugu rada ima širok spektar delatnosti iz oblasti poslovnog novinarstva, poslovnog konsaltinga i organizacije dogadjaja.

Glavni projekti kojima se Business Info Group bavi su:

  • Mesečni časopis "Nova ekonomija”
  • Osmišljavanje i organizacija konferencija, foruma i okruglih stolova
  • Organizacija dogadjaja za potrebe klijenata
  • Godišnja edicija "Banke i osiguranja u Srbiji i zemljama regiona”
  • Godišnja edicija "Lideri društvene odgovornosti"
  • Godišnja edicija "Lideri stranog biznisa i top izvoznici”
  • Medijske obuke za kampanje i organizacije
  • Medijski konsalting
  • Foto sesije za kompanije i institucije