Najbolje prakse – sektorska podrška razvoju malih i srednjih preduzeća

12.07.2016.
USAID PUBLIKAC. NASLOVNA Preuzmite dokument

Projekat održivog lokalnog razvoja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) je tokom šest godina (od decembra 2010-avgusta 2016. godine) pružao podršku lokalnim samoupravama, firmama i civilnom društvu na unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja. Ključne aktivnosti projekta bile su usmerene na podršku opštinama da rade na otvaranju novih radnih mesta i smanjenju nezaposlenosti. 

USAID  je kroz ovaj Projekat pomogao otvaranje novih radnih mesta u onim sektorima u kojima različiti regioni imaju komparativne prednosti- tekstilna industrija, prerada drveta i hrane. 

Projekat je sarađivao sa kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj kako bi se prevazišle prepreke sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća prilikom proširenja poslovanja, unapredila raspoloživost obučene radne snage, ojačale veze sa izvoznim tržištima i unapredile usluge podrške lokalnim firmama.

Postignuti rezultati:

2,877 službenika lokalnih institucija, članova organizacija civilnog društva, medija i poslovnih zajednica učestvovalo je na programima stručnih obuka u organizaciji Projekta.

70 događaja i inicijativa organizovano je za promociju dijaloga privatnog, javnog i civilnog sektora. 

9 opštinskih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata potpomognuto je u različitim fazama razvoja. 

7 javno-privatnih partnerstava je podržano.