Lideri društvene odgovornosti 2017

11.12.2017.
LDO Final 1 Preuzmite dokument

U prošloj godini, prema podacima Katalist fondacije, zabeležen je blagi porast u broju akcija sa 3.218 na 3.270 u odnosu na 2015 godinu. S druge strane, prosečan iznos donacije je smanjen sa 3,14 na tri evra. Prethodnih godina došlo je do promene u strukturi davanja. 

Neprofitne organizacije sve češće postaju prvi izbor građana i preduzeća kada žele da pomognu. U 2016. godini donacije neprofitnim organizacijama su skoro udvostručene (31,4 odsto ukupne sume) u odnosu na 2015. godinu. 

Za razliku od ranijih godina, kada su se uglavnom oslanjale na donacije spolja, prošle godine njih 275 je prikupilo novac od domaćih darodavalaca. Ipak, i dalje je više od polovine donirane sume (53,7 odsto) usmereno na državne institucije, pre svega zdravstvene i obrazovne.