Efikasnost pristupanja EU i unapređenje regionalne konkurentnosti

26.10.2015.
Efikasnost Pristupanja Eu I Unapređenje Regionalne Konkurentnosti Preuzmite dokument

Republika Srbija se nalazi na prvom mestu i kod uvoza i kod izvozarobe u ukupnoj razmeni Crne Gore sa svetom. Crna Gora je načetrnaestom mestu u ukupnoj razmeni Republike Srbije sa svetomu 2014. godini, a na šestom mestu kao izvozna destinacija. Srbija jetreći po veličini investitor u Crnu Goru u prvoj polovini 2015. godinesa 17 miliona evra

O povezanosti srpske i crnogorske privrede i onjihovom uzajamnom značaju najbolje govorepodaci o međusobnoj trgovini. Republika Srbijase nalazi na prvom mestu i kod uvoza i kodizvoza robe u ukupnoj razmeni Crne Gore sasvetom. Crna Gora je na četrnaestom mestu uukupnoj razmeni Republike Srbije sa svetomu 2014. godini, a na šestom mestu kao izvoznadestinacija.

Ove dve ekonomije su isprepletene i zbog istorijskihrazloga, jer su dugo vremena provelekao deo jedne zajedničke države, ali su povezanei geografskim, kulturološkim, saobraćajnim,energetskim i mnogim drugim faktorima.Povezuje ih i opredeljenost ka integracijama uEvropsku uniju, gde se Crna Gora nalazi korakispred Srbije, sa već otvorenih 20 poglavlja upregovorima u prethodne tri i po godine, dokSrbija tek čeka na otvaranje prvog poglavlja.Takođe, zajedničke infrastrukturne investicijekoje su ili već započete, ili su o njima utoku pregovori u okviru Briselskog procesa,odnosno ove godine održanog Bečkog samita,trebalo bi da ove dve zemlje, kao i ostatakregiona Zapadnog Balkana, stave na mapuTransevropske transportne mreže i učine delomvelikog evropskog transportnog sistema.Izgradnja auto-puta Bar - Boljare i modernizacijapruge Beograd - Bar, odnosno železničkipravac Bar – Vrbnica, koji su prioriteticrnogorske vlade, svakako će doprineti jošboljim vezama dveju privreda. Auto i železničkimsaobraćajem pospešila bi se i turistička,privredna i svaka druga saradnja.

Ovde značajnu ulogu igra i Luka Bar koja jeistorijski imala ulogu transporta robe proizvedeneu Srbiji, što se najbolje videlo nakon realizacijeFijatove investicije, posle čega se trećinakapaciteta Luke Bar koristi samo za izvozautomobila iz fabrike u Kragujevcu.Još jedna značajna privredna veza je turizam.U 2014. godini, prema podacima Monstata, turistiiz Srbije bili su drugi po brojnosti u CrnojGori sa 25,7 odsto, iza Rusa kojih je bilo 28,1odsto od ukupnih stranih gostiju. Srbija raspolažesa preko 5.000 ležaja u hotelima na crnogorskomprimorju, a građani Srbije imaju nacrnogorskom primorju više od 30.000 vikendica,što je i dodatni izvor prihoda za Crnu Goru ipo osnovu ostvarenog turističkog prometa i poosnovu prihoda budžeta.

O usponu ekonomske saradnje Srbije i CrneGore govori i uspostavljanje Mešovite komisijeza ekonomsku saradnju između ove dvezemlje. Prvo zasedanje održano je u Podgoricinovembra 2013. godine, a drugo u Beogradu umartu 2015. godine.