100 najvećih 100 najboljih

29.11.2016.
100naj Slika Sajt Preuzmite dokument
Privreda Srbije suočila se nakon svetske ekonomske krize sa velikim izazovima koji su doveli do stečaja i bankrotstva velikog broja privrednih društava, a čitave privredne grane, pre svega građevinarstvo, pretrpele su gubitke od kojih se dugo ne mogu oporaviti. Grupa velikih preduzeća zbog prezaduženosti je bankrotirala, ali su se postepeno počela pojavljivati neka druga, uglavnom izvozno orijentisana preduzeća. Ovo istraživanje se bavi upravo onim preduzećima koja su u periodu 2008-2015. ostvarila rast po raznim osnovama, a pre svega po ukupnom prihodu, profitu, prinosu na uloženi kapital i broju zaposlenih. Ono predstavlja nastavak kontinuiranih istraživanja autora i njegovih saradnika, od kojih su neka rađena poslednjih godina u saradnji sa Biznis Info Grupom.