Big Biznis

Business Info Group u dnevnom listu "Politika" izdaje periodični dodatak posvećen konferencijama, forumima i okruglim stolovima koje organizuje i u njemu pored prenetih diskusija učesnika dogadjaja, pruža mogućnost i svim ostalim zainteresovanim pojedincima i kompanijama da iznesu svoja vidjenja, akcije i inicijative u vezi sa obradjivanim temama.

Čitalačka publika politike, sa druge strane, dobija mogućnost da se upozna sa širokim spektrom tema, od uže stručnih do onih od šireg značaja i da dobije informaciju više, stručno mišljenje, ili da se upozna sa raznovrsnim ponudama iz najrazličitijih oblasti ekonomije.