Lideri društvene odgovornosti 2017

11.12.2017.
LDO Final 1 Preuzmite dokument

U prošloj godini, prema podacima Katalist fondacije, zabeleženje blagi porast u broju akcija sa 3.218 na 3.270 uodnosu na 2015. S druge strane, prosečan iznos donacijeje smanjen sa 3,14 na tri evra.Prethodnih godina došlo je do promene u strukturi davanja.Neprofitne organizacije sve češće postaju prvi izborgrađana i preduzeća kada žele da pomognu. U 2016. donacijeneprofitnim organizacijama su skoro udvostručene(31,4 odsto ukupne sume) u odnosu na 2015. godinu. Zarazliku od ranijih godina, kada su se uglavnom oslanjalena donacije spolja, prošle godine njih 275 je prikupilonovac od domaćih darodavaca. Ipak, i dalje je više od polovinedonirane sume (53,7 odsto) usmereno na državneinstitucije, pre svega zdravstvene i obrazovne.